หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ประเภทบริการ ข่าวสาร ติดต่อกับเรา ติดต่อหน่วยงานอื่น
 
 

ยินดีต้อนรับสู่

บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด


บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นสำนักงานให้บริการด้านวิชาชีพอิสระเกี่ยวกับการสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากร และการบริหารงานแก่ลูกค้าทั่วไป สำนักงานมีความพร้อมในการให้บริการ โดยมีทีมงานบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์สูง และความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยวิธีการที่ทันสมัยเสมอ


ประวัติสำนักงาน

ในระหว่างปี 2515 ได้มีการรวมตัวกันของคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการตรวจสอบบัญชี จึงได้มีการก่อตั้งสำนักงานสอบบัญชีขึ้น ใช้ชื่อสำนักงานว่า "สำนักงานสังเวียนและสหาย ผู้สอบ บัญชี รับอนุญาต และ ที่ปรึกษา การบริหาร" โดยมีท่านอาจารย์สังเวียน อินทรวิชัย เป็นที่ปรึกษา ในการจัดตั้งสำนักงาน ในครั้งนั้น


 

จนกระทั่งในวันที่ 30 พฤษภาคม 2519 ได้มีการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบของสำนักงาน ให้เป็นแบบคณะบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับวิชาชีพอิสระในการให้บริการทางด้านบัญชีและให้คำปรึกษาในการบริหารในเรื่องการสอบบัญชี การวางระบบบัญชี ฯลฯ และในครั้งนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อของสำนักงานใหม่เป็น "สำนักงาน เอ เอ็ม ซี" เพื่อให้ ง่ายต่อการจดจำและเป็นสากลยิ่งขึ้น

ช่วงหลังปี 2530 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเจริญเติบโตในอัตราที่สูงอย่างต่อเนื่อง จึงมีผลทำให้สำนักงานมีการขยายตัวอย่างมาก และด้วยปริมาณลูกค้าและจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้การบริหาร งานในลักษณะสำนักงานไม่คล่องตัวเท่าที่ควร จึงมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบสำนักงานเป็นระบบบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2538 ใช้ชื่อว่า "บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด"จากการที่บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ดำเนินงานอย่างมีคุณภาพตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปีที่ผ่านมา จนกระทั่งวันที่ 4 มีนาคม 2541 บริษัทได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ MRI (Moores Rowland International) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพอิสระมีเครือข่ายการให้บริการทั่วโลกกระจายอยู่ใน 90 ประเทศ ทั่วทุกภูมิภาค และมีรายได้รวมกันเป็นอันดับที่ 10 ของโลก

 
 
 
   


ประวัติสำนักงาน
ปรัชญาแห่งการให้บริการ
ธุรกิจลูกค้าหลากหลาย
พัฒนาบุคลากรเพื่อบริการที่ดี
 
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ประเภทบริการ ข่าวสาร ติดต่อกับเรา ติดต่อหน่วยงานอื่น